Slikarstvo

Ovdje možete vidjeti neke od mojih radova. Ljubav prema crtanju (skiciranju) otkrila sam na drugoj godini fakulteta. Bilo je to vrijeme kada sam mnogo čitala i crtala. Tu ljubav prema crtanju podijelila sam kasnije i sa svojim učenicima. Proveli smo mnoge časove razgovarajući o knjigama i crtajući likove. Tako smo na neki interesantan način spajali časove jezika sa časovima likovnog. Danas imam mnogo manje vremena za slikanje, ali kada god mi se ukaže prilika da nešto naslikam - ja je iskoristim.  

Slikanje paletnim nožem (ili slikarskom špahtlom)

.

My Paintings

Like Flowers in the Wild

Palette knife painting – Acrylic painting on large canvas
by Vedrana Vodopivec

Elephants

Acrylic Painting on Canvas
Palette Knife Technique
by Vedrana Vodopivec

October Rains

Acrylic Painting on Canvas
Palette Knife  Technique
by Vedrana Vodopivec

The Boat

Watercolor Painting
by Vedrana Vodopivec

The Boat

Watercolor Painting
by Vedrana Vodopivec

Windmill in Serbia

Palette knife painting – Acrylic painting on Canvas
by Vedrana Vodopivec

Tribute to the Indigenous Peoples of Canada

Palette knife painting – Acrylic painting on Canvas
by Vedrana Vodopivec

Mostar

Brush and Palette Knife Painting Technique
by Vedrana Vodopivec

The Field Worker

Inspired by John Magne Lisondra (youtube)
Palette Knife and Brush Painting 
by Vedrana Vodopivec

S. Rachmaninoff

Acrylic – Palette Knife Painting Technique
by Vedrana Vodopivec

Folk Dancing

Palette Knife Painting Technique
Inspired by google image
by Vedrana Vodopivec

Romanija

Brush and Palette Knife Painting Technique
by Vedrana Vodopivec

3 Sisters

Brush and Palette Knife Painting Technique
by Vedrana Vodopivec

House in the Woods

Palette Knife Painting Technique
by Vedrana Vodopivec

Autumn Blues

Acrylic Painting
by Vedrana Vodopivec

The Golden Orchard

Palette knife painting – Acrylic painting on Canvas
by Vedrana Vodopivec

Sarajevo

Brush and Palette Knife Painting Technique
by Vedrana Vodopivec

The Musicians

Palette Knife Painting Technique
by Vedrana Vodopivec

The Place Where We Once Roasted Chestnuts

Watercolour Painting
by Vedrana Vodopivec

MozArt

Palette Knife Painting 
Acrylic Painting on Canvas
by Vedrana Vodopivec

Tanja

Palette Knife Painting
Acrylic Painting on Canvas
by Vedrana Vodopivec

Countryside

Inspired by Will Kemp Art School (Youtube)
Palette Knife Painting Technique
by Vedrana Vodopivec

The Restless Blue

Palette Knife Painting
Textured Acrylic Painting on Canvas
by Vedrana Vodopivec

Palette Knife Painting 
Textured Acrylic Painting on Canvas
by Vedrana Vodopivec

Proljeće

Palette Knife Painting on Canvas
by Vedrana Vodopivec

Uvala Šipova, Šolta

Palette Knife Acrylic Painting on Paper
by Vedrana Vodopivec

Uvala Šipova, Šolta

Palette Knife Acrylic Painting on Paper
by Vedrana Vodopivec

digital watercolour painting

Saborna crkva u Beogradu, 2022

Digital watercolour painting
by Vedrana Vodopivec

Maslinica, Šolta, 2023

Palette Knife  Acrylic Painting on Canvas
by Vedrana Vodopivec